၂၁။    နိုင်ငံတော်မှကြီးမှူးကျင်းပသည့် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများတွင် ရောင်းချရာ၌ရောင်းချခြင်း အပေါ်တွင် အခွန်များအသီးသီးစည်းကြပ်ခံပြီးဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါရတနာဆိုင် လိုင်စင်ရယူ ထားသူများမှာ ရတနာဆိုင်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ရုံး များသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်၍ ထောက်ခံစာရယူရာတွင် အခွန်ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ် ပါသလား။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများတွင်ရောင်းချရာ၌ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ကို အသီးသီးပေး သွင်းပြီး သော်လည်း ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသဖြင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရာတွင် အခွန်စည်း ကြပ်ရန် ဝင်ငွေပေါ်ပေါက်၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုအရတောင်းခံလွှာနှင့် တောင်းခံချိန်တွင် ထပ်မံ ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါက လိုအပ်သောအခွန်ကိုထပ်မံ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းငွေ ပေါ်ပေါက်ပါက ပြန်အမ်းငွေကိုတောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲနှင့် မသက် ဆိုင်သော ပြင်ပတွင်ရောင်းချသည့် ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်  ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက စည်းကြပ်တောင်းခံသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန် တို့ကို ရောင်းရငွေအလိုက် တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသောနှုန်းထားများ အတိုင်း အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၀။    ကျောက်မျက်လိုင်စင်များတွင် အရောင်းဆိုင်လိုင်စင်နှင့်ပန်းပု၊ ရုပ်ထုရုပ်ကြွင်း၊ ပုတီးစသည် တို့ထွင်းထုလုပ်ကိုင်သည့် အချောထည်လိုင်စင်ဟူ၍ လိုင်စင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိရာ အချော ထည်လိုင်စင်သည် သာမန်လက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားများအတွက် ရုပ်ထု၊ ရုပ်ကြွင်း ပုတီးစသည်တို့  ဖန်တီးထွင်းထုခြင်းအပေါ် အလုပ်အကိုင်တရားဝင်စေရန် ချထားပေးခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် သီးခြားအစီအစဉ်ဖြင့် စည်းကြပ်ရန်ရှိပါသလား။ ရှိလျှင် မည်သို့ အခွန်ဆောင်ရပါမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃) အရ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အခြားအထူးကုန်စည်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ၌ စက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို လည်းကောင်း၊ သဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း မှုကိုလည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲ ခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများစုစည်းခြင်းဟု ပြဋ္ဌာန်းထား ပါသဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ပန်းပု၊ ရုပ်ထုရုပ်ကြွင်း၊ ပုတီးတို့ ထွင်းထု လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လည်း အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သဖြင့် အထူးကုန်စည် ဥပဒေနှင့်အညီတင်ပြ၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။

၁၉။    ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူများအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အခွန်ရုံးများ၏ ထောက်ခံစာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားရာ ရောင်းချသည့် ရတနာပစ္စည်းများကို Coustom Clearance Cash Memo ဘောက်ချာဖြင့်ရောင်းချပြီး ရောင်းချခြင်းအပေါ် အခွန်ထမ်းဆောင်ထားပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ရုံးများသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်၍ ထောက်ခံစာရယူရာတွင် အခွန်ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသ လား။

ရတနာဆိုင်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ အခွန်တာဝန် ကျေပွန်ပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားစာရယူရာတွင် အခွန်စည်းကြပ်ရန်ဝင်ငွေ ပေါ်ပေါက်၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုအရ တောင်းခံလွှာနှင့် တောင်းခံချိန်တွင် ထပ်မံပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါက လိုအပ်သောအခွန်ကို ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်အမ်းရန် ပေါ်ပေါက်ပါက ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

၁၈။    ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူများအနေဖြင့် Coustom Clearance လုပ်ရန် Cash Memo ဘောက်ချာဖြင့် ရောင်းချရာ၌ မည်သည့်အခွန်များစည်းကြပ်ပါသလဲ။ အထူးကုန်စည်ခွန် -၅ %၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် -၅ %၊ ဝင်ငွေခွန် -၂ % စည်းကြပ်သည်မှာ မှန်ပါသလား။

ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူများအနေဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ထုတ်လုပ် ရောင်းချခြင်းအတွက် အထူးကုန်စည်နှင့်ပတ်သက်၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန် အကောက်ဥပဒေအရ ကျောက်စိမ်းအရိုင်းထည်များအပေါ် ၁၅% ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့် အခြားအဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များအပေါ် ၁၀% ဖြင့် လည်း ကောင်း၊ ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့် အခြားအဖိုး တန်ကျောက်မျက်ရတနာ အချော ထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာ တွင် စွဲကပ်ထားသည့် ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာနှင့် အခြား အဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာအချောထည်များအပေါ် ၅% ဖြင့်လည်းကောင်း အထူးကုန်စည် ခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါအထူးကုန်စည် အပါအဝင်ဖြစ်သော ရောင်းရငွေအပေါ် တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရ သုံးလ တစ်ကြိမ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး  သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံး တွင် ဝင်ငွေနှစ်အလိုက် ရရှိသောဝင်ငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်ခံယူရမည်ဖြစ်သည်။

၁၇။ ပြည်တွင်းရှိ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည် ပြည်တွင်း၌ပင် မော်တော်ကားများကို ဝယ်ယူ၍ (က) ဝယ်ယူသူ သို့အရစ်ကျ စနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်း (ခ) ကုမ္ပဏီ၏ Fixed Asset တွင် ထည့်သွင်း၍ ဝယ်ယူ သူသို့ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့်ရောင်းချ ခြင်းဆောင်ရွက်ပါက မည်သည့်အခွန်များ ကျသင့်သည်ကို သိရှိလိုခြင်း။

ကုမ္ပဏီသည် ဝယ်ယူထားသောကားများကို (က) အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ခြင်းအတွက် ရောင်းရငွေအပေါ် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄(ဂ)(၂)အရ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅ % ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေခွန် မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၃(က)(၁)အရ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၆ ၏ သက်သာခွင့်များမနုတ်မီ စုစုပေါင်း အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ % ကျသင့် မည်ဖြစ်ပါသည်။ (ခ)  ကုမ္ပဏီ၏ Fixed Asset စာရင်း၌ ထည့်သွင်းထားသော ကားများကို ရောင်းချခြင်းသည် အခြေပစ္စည်းကိုရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၈ အရ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခြေပစ္စည်းတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ ရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြား တနည်းနည်းဖြင့် လွှဲပြောင်း ခြင်းပြုလုပ်သည့် အခြေပစ္စည်း၏ စုစုပေါင်းရောင်းရငွေ ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျော်ပြီး မြတ်စွန်း ငွေလည်းရှိပါကမြတ်စွန်းငွေအပေါ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန် အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇(ခ) အရ မြတ်စွန်းသည့်ငွေအပေါ် ၁၀ % ဝင်ငွေခွန်ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏ လုပ်ငန်းသဘာဝ၊ အခြေအနေများအရ မော်တော်ယာဉ်များ အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းခြင်းသည် Business လုပ်ငန်းမှရငွေ (သို့) အခြေပစ္စည်းမှ မြတ်စွန်းငွေဖြစ်ကြောင်း သက်ဆိုင်ရာအခွန်မှူးမှ ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၆။    Asia Development Bank (ADB) အနေဖြင့် Government of Myanmar (GOM)၊ World Bank၊ JICA တို့ဖြင့်ပူးပေါင်းပြီး Joint Country Portfolio Review (JCPR) အရ GOM’s project ကို အထောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် လုပ်ငန်းစဉ် များအားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ Loan & Grant ဖြင့်ဆောင် ရွက်သည့်စီမံကိန်းများတွင် ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ရက်ထက်လျော့နည်း၍ သော်လည်းကောင်း၊ ပိုမို၍သော်လည်းကောင်း နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသားအကြံပေးများသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ နှင့် ၃၀ တို့အရ ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရန် တာဝန်ရှိခြင်း၊ ပြည်ပတွင်နေထိုင်ပြီး နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်သာရရှိသော နိုင်ငံခြားသားအကြံ ပေးများအတွက် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆နှင့် ၆- က နှင့် စည်းမျဉ်း ၈ တို့ဖြင့် ဝင်ငွေခွန် တွက်ချက်ရမည်မှာ မှန်ကန်ခြင်း ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ထက်လျော့နည်းနေထိုင်သော ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသား အကြံပေးဖြစ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၄ အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-က တို့၏ သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ခြင်းမပြုဘဲ ၀% မှ ၂၅ % အထိ ဝင်ငွေအလွှာလိုက်နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်ပေါင်း ၁၈၃ ရက်ထက်ပိုမိုနေထိုင်သော ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားဖြစ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (ဂ) အရ ဝင်​ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ ၏ သက်သာခွင့်များခုနှိမ်ပြီးနောက် ကျန်ဝင်ငွေအပေါ် ၀ % မှ ၂၅ % အထိ ဝင်ငွေအလွှာလိုက် နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။Consultant Company ဖြစ်ပါက ပြည်ထောင်စု၏ အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၃ (က) အရ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ ၏ သက်သာခွင့်များ မနုတ်ပယ်မီ စုစုပေါင်းအသားတင်အမြတ်ဝင်ငွေအပေါ် ၂၅ % ဖြင့် ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါဝင်ငွေခွန်များအား ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၀ အရ နိုင်ငံခြားငွေဖြင့်ဝင်ငွေရရှိလျှင် ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ တွက်ချက်၍ ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ADB မှဆောင်ရွက်သော ကိစ္စရပ်များသည် နိုင်ငံတော်  သို့ပေးအပ်သည့် တရားဝင်ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီချေးငွေ သို့မဟုတ် ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်သောစီမံကိန်းများဖြစ်ပါက ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၁ (ခ) အရ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ သဘော တူညီချက်ဖြင့် ကင်းလွတ်ခွင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

၁၅။    မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်၏ ခွင့်ပြုမိန့်ဖြင့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သော ကုမ္ပဏီက ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် တင်သွင်းလာသည့် မော်တော်ယာဉ် များအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေပုဒ်မ ၇၇ (က) အရ “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း တည်ဆောက် မှုကာလ (သို့မဟုတ်) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်း အမှန်တကယ် လိုအပ်၍ တင်သွင်းသောစက်ပစ္စည်းများ၊ အသုံးအဆောင်တန်ဆာပလာများ၊ စက်ကိရိယာ အစိတ်အပိုင်းများ၊ စက်အရန်ပစ္စည်းများ၊ ပြည်တွင်း၌ဝယ်ယူရရှိနိုင်ခြင်းမရှိသောတည် ဆောက်ရေးပစ္စည်းများ၊ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများအပေါ်တွင် အကောက်ခွန်ဖြစ်စေ၊ အခြား ပြည်တွင်း အခွန်အကောက်များဖြစ်စေ၊ နှစ်မျိုးစလုံးကိုဖြစ်စေ ကင်းလွတ်ခွင့် (သို့မဟုတ်) သက်သာခွင့်တို့ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက တင်ပြလျှောက်ထားလာလျှင် စိစစ်ခွင့်ပြုပေးနိုင် သည်” ဟုသာ ပြဋ္ဌာန်းထားသဖြင့် ကုမ္ပဏီက ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တင်သွင်းလာ သောပစ္စည်းများသည် အထက်ပါ ဥပဒေပုဒ်မ ၇၇ (က) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အရ တင်သွင်းသော စက်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ- escalars, elevators, air conditioning equipment) မဟုတ်ဘဲ မော်တော် ယာဉ်များဖြစ်ပြီး ဟိုတယ်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွင် တောက်လျှောက်ကျန်ခဲ့မည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်သည့် ပစ္စည်းများဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် မော်တော်ယာဉ်သည် ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းအမျိုးအစားဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတည်ဆောက်မှုကာလ သို့မဟုတ် ရင်းနှီး မြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းပြင်ဆင်မှုကာလအတွင်း သာမက ထပ်တလဲလဲအသုံးပြုနိုင်သည့်အပြင်၊ ပြန်လည်ရောင်းချနိုင်သော ပစ္စည်းမျိုးအစား ဖြစ်သည့်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါသဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူက တင်ပြ လျှောက်ထားလာပါကလည်း ခွင့်ပြုပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။

၁၄။    မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် M. Development Co.,Ltd တို့ သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရှိ ချမ်းမြရွှေပြည်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အား အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန် မြေနေရာအငှားစာချုပ်ကို သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို သည့်အပေါ်တွင် အငှားစာချုပ်မှာ ပထမနှစ် ၅၀ ပြည့်ပြီးပါက ၁၀ နှစ် ၁ ကြိမ်စီနှင့် ၂ ကြိမ် (နှစ် ၂၀) ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ အငှားစာချုပ်မှာ ဇယား (၁) အမှတ်စဉ် ၃၅၊ အပိုဒ် (က)၊ အပိုဒ်ခွဲ (၄) နှင့် (၅) တို့အနက် မည်သည့် ပုဒ်မခွဲနှင့် အကျုံးဝင်သည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် M.Development Co.,Ltd  တို့ကြား ချုပ်ဆိုသောသဘောတူစာချုပ်တွင်“ဤစာချုပ်သည် BOT စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် နှစ်ဦးသဘောတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်” ဟု ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ) တွင် “ဖက်စပ်သဘောတူစာချုပ်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းပဋိညာဉ်စာချုပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးသဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် အလားတူ သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရာ ဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ) အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စာချုပ်တွင် မြေငှားရမ်းခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားရာ မြေငှားရမ်းခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း (၃၀၀၀) (ကျပ်သိန်းသုံးထောင်တိတိ) ကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် ၁၀ နှစ် တစ်ကြိမ် တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့် ပေးသွင်းရမည်ဟုပါရှိသည့်အပြင် ပရီမီယံအဖြစ် ငွေကျပ် သန်းနှစ်ထောင်ကို ပေးသွင်းပြီးဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၃၅ (ဂ) အရ ပရီမီယံအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ မြေငှားရမ်းခအပေါ်တွင် အမှတ်စဉ် ၃၅၊ အပိုဒ်(က)၊ အပိုဒ်ခွဲ (၃) အရလည်းကောင်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာချုပ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသော အကြောင်းအရာ (၂) ရပ်ပါဝင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ် ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ သီးခြားစာချုပ်များအပေါ် ထိုက်သင့် မည့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် စုစုပေါင်းကို ထိုက်သင့်စေရမည်ဖြစ်၍ အဆိုပါစာချုပ်သည် အထက် ဖော်ပြချက်အရ ကန်ထရိုက်စာချုပ်နှင့် မြေအငှားစာချုပ်နှစ်ရပ်ပေါင်းပေါ်တွင် တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။    ရန်ကုန်မြို့ရှိ American Center နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ Jefferson Center များသည် အမေရိကန် သံရုံးလက်အောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သံရုံးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိနေသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ယင်းပညာရေးစင်တာ (၂) ခု၏တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခ များအတွက် ကျသင့်ငွေပေးချေရာတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုပါ သည်။

Vienna Convention ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ Diplomatic mission အဖွဲ့ဝင်များသည် သွယ်ဝိုက်ခွန်ဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အမှတ်စဉ် ၂၄ အရ အကျုံးဝင် သည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူရှိသည့် နိုင်ငံခြားသံရုံးများ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များဖြစ်ပါက ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူရှိသည့် နိုင်ငံခြား သံရုံးများ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များဖြစ်ပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရပါမည်။

၁၂။    ကုမ္ပဏီက Teak Scantling, Teak Board, Teak Plank, Teak Flitches စသည့် သစ်ခွဲသားများအား တင်ပို့ရောင်းချရာတွင် ကုမ္ပဏီမှတင်ပြလာသည့် Export Declaration Form အရ H.S Code သည် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၆၈/၂၀၁၇ အရ ဖော်ပြထားသည့် H.S Code နံပါတ်များထဲတွင် ပါဝင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အထူးကုန်စည်ခွန် ကျသင့်ခြင်းရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

သစ်ခွဲသားများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ H.S Code သည် သတ်မှတ်ကာလအလိုက် အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သဖြင့် H.S Code နံပါတ်များအပေါ် အခြေခံရန် မလိုအပ်ဘဲ အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ်၆၈/၂၀၁၇အရ ဖော်ပြထားသော အခြေခံအဆင့်ခွဲစိတ်ထားသော သစ်ခွဲသား( Rough Swan) များဖြစ်သည့် သစ်ခွဲသားအမျိုးအစားများသည် အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည် ဖြစ်ပါသည်။

Pages