ကုမ္ပဏီရှိတာ၀န်ရှိသူတစ်ဦးကကုမ္ပဏီ၏စီးပွားရေး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍ အခွန်ပေးဆောင်ပြီး အမြတ်၀င်ငွေအား အမြတ်​ဝေစုခွဲဝေပေးခြင်းမပြုဘဲ ကုမ္ပဏီ၌ ပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်း အပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန် လို/မလို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်၍ ယင်းလုပ်ငန်းအပေါ် ကျသင့်သည့်အခွန် ပေးဆောင်ထားပြီး၊ ကျန်အသားတင်ဝင်ငွေအား ရှယ်ယာရှင်များက အမြတ်​ဝေစုခွဲ​ဝေကြခြင်း မရှိဘဲ ကုမ္ပဏီ၌ထပ်မံ၍ အရင်းအနှီးတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခြင်းအပေါ် အခွန်ပေးဆောင်ရန်မလိုပါ။ အခွန်ပေးဆောင်ပြီး အမြတ်၀င်ငွေအားပြန်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအပေါ်၌ အခွန်ထပ်မံပေးဆောင် ရခြင်းမရှိပါ။

အခွန်အမှတ်တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရောင်းချရမည့် အထူးကုန်စည်များအား အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များ ကို မည်သည့်အချိန်တွင်ကပ်နှိပ်ရမည်နည်း။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူခြင်း ခံရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်များအားဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းမပြုမီ အခွန်အမှတ်တံဆိပ်များကပ်နှိပ်ရမည်။ ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (စ) အရ အခွန်အမှတ် တံဆိပ်ကပ်နှိပ်ရန်ပျက်ကွက်သည့် အထူး ကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေးဆောင်ရမည်။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ် မူပိုင်ခွင့်ကို အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပြန်လည်ရောင်းချသည့်အတွက် ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီက တရုတ် နိုင်ငံသို့ ပေးချေငွေအပေါ်တွင် WHT မည်သည့် ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် နုတ်ယူပေးသွင်းရမည်ကို သိရှိလို၍မေး မြန်းခြင်း။

တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည့် မော်တော်ဆိုင်ကယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မူပိုင်ခွင့်ကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် သုံးစွဲသည့်အတွက်ပေးချေငွေအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန်ဝန်ကြီးဌာန အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၁/၂၀၁၀ အမှတ်စဉ် (၂) တွင် လိုင်စင်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင် အခွင့်အရေးစသည်တို့ကို အသုံးချခွင့်ပြုသည့်အတွက် ပြည်ပနေနိုင်ငံခြားသားသို့ ပေးသည့်ငွေမှ ပင်ရင်းမှနုတ်ယူ ပေးသွင်းခွန် WHT ၂၀% နုတ်ယူ ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မော်တော်ယာဉ်များ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ချိန်တွင် One Stop Service (OSS) အစီ အစဉ်ဖြင့် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ကောက်ခံမည်ဟုသိရှိရပါကြောင်း၊ မည်သည့်တန်ဖိုးအပေါ် မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့် တွက်ချက်ကောက်ခံပါကြောင်း၊ မည်သည့်အချိန်၌ စတင်ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။

မော်တော်ကားများနှင့်ပတ်သက်၍ ကနဦးမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ချိန်တွင် One Stop Service  (OSS) အစီအစဉ်ဖြင့် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံနိုင်ရေးအတွက် လုပ်ငန်းစီမံချက်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ၊ အမှတ် (၆၂)၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆိုးတန်းလမ်း(အောက်)၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင်  ၁-၆-၂၀၁၆ နေ့မှစတင်၍ One Stop Services အစီ အစဉ်ဖြင့် စတင်ကောက်ခံဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးမြို့၊ ၆၅ လမ်း၊ ၂၂ x ၂၃ ကြားရှိ တိုင်းဒေသကြီးအခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးတွင်လည်း ၁-၆-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ စတင်၍ ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ ၄င်းမှာ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၆-ခ အရ အခွန်စိစစ်တန်ဖိုးအပေါ် ကြိုတင် ဝင်ငွေခွန်ကောက်ခံခြင်းသာဖြစ်၍ အခွန်စိစစ်တန်ဖိုးမှာ အကောက်ခွန်စည်းကြပ်တန်ဖိုး၊ ယင်း အပေါ်ကျသင့် အကောက်ခွန်နှင့် ကျသင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ယင်းအခွန်စိစစ်တန်ဖိုးအပေါ်  (၁၈၀၀ CC အထက် မော်တော်ကားများဖြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ကိုပါ ပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်၍ ယင်းတန်ဖိုးအပါအ၀င် ) ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ အရ ၀င်ငွေခွန် ၁၅% မှ ၃၀% ထိ တွက်ချက်ကောက်ခံမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီများမှ တင်သွင်းယာဉ်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြစ်ပါက ကနဦးမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ၂ % ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်ပမှ လူပုဂ္ဂိုလ်အမည်ဖြင့် တင်သွင်းခြင်းအတွက် ကနဦး မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်ပါက လူပုဂ္ဂိုလ် နေထိုင်ရာမြို့နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူးရုံး၌ ယာဉ်အခွန် စိစစ်တန်ဖိုးအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းရှိပါက တင်ပြနိုင်၍ စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသော ဝင်ငွေ မရှိပါက ပေးသွင်းကြိုတင်ဝင်ငွေခွန်အား ပြန်အမ်းငွေအဖြစ် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကနဦး ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရာတွင် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန်မလိုအပ်သူများမှာ ယာဉ်အို ယာဉ်ဟောင်းအပ်နှံ ပြေစာ (စလစ်)ဖြင့် တင်သွင်းခွင့်ပြုယာဉ်များ၊ ပြည်ထောင်စု (သို့) တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် တင်သွင်းမော်တော် ယာဉ်များ၊ နာရေးယာဉ်များ၊ မီးသတ်ယာဉ်များ၊ ဘာသာရေးကုသိုလ်ရေးသက်သက် ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်ယာဉ်များ၊ နိုင်ငံတော်၏လုပ်ငန်းဌာနအဖွဲ့အစည်းများ၊ စီမံကိန်းများတွင်အသုံးပြုရန် လှူဒါန်းသည့် (သို့) ထောက်ပံ့သည့်ယာဉ်များ၊ သံတမန်များ၊ သံရုံးများနှင့် ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ အစည်းများက တင်သွင်းသည့် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအရ ဝင်ငွေခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသည့် ကာလအတွင်းတင်သွင်း ယာဉ်များ အပေါ် ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ရန် မလို အပ်ပါ။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်အနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်လျှောက်ထားရမည့်အချိန်ကို မသိရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ၊ မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ မှတ်ပုံတင်ရန် အကြောင်းကြားစာ မရရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေ မှတ်ပုံ တင်ရန်  ပျက်ကွက်ပါက မည်သို့အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းခံရမည်နည်း။

အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်သည် အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅အရ သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ကျပ်သိန်း ၅၀ ကို ဒဏ်ငွေအဖြစ် ပေး ဆောင်ရမည်။

ပြည်တွင်းရှိ အာမခံလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အသက်အာမခံထားရှိ၍ ပြန်လည် ထုတ်ပေးသည့်ငွေအပေါ် WHT နုတ်ယူရခြင်း ရှိ/မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

အသက်အာမခံထားရှိ၍ ပြန်လည်ထုတ်ပေးငွေသည် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ ပုဒ်မခွဲ (က) (၅) အရ အာမခံပေါ်လစီအတွက် ထုတ်ပေး၍ ရရှိငွေဖြစ်သောကြောင့် ဝင်ငွေခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိမည် ဖြစ်သဖြင့် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းသည့်အခွန် WHT နုတ်ယူရန်မလိုပါ။

ပြည်တွင်းရှိကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၎င်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ဝင်ငွေ ရရှိခြင်းမရှိသေးဘဲ စရိတ်သာကုန်ကျထားသည့်အတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်ကုန်တွင်ဝင်ငွေကြေညာလွှာ တင်သွင်းရန် လို/မလို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားပါက မြန်မာနိုင်ငံ ကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေအရ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်ဆုံး သည့်အခါ နှစ်ချုပ်စာရင်းအား  မြန်မာနိုင်ငံစာရင်းကိုင်စံနှုန်းများအတိုင်း ရေးသွင်းပြုစုပြီး ဝင်ငွေခွန် စည်းမျဉ်းပါထားရှိရမည့် စာရင်းဇယားများနှင့်အတူ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၇ (က) အရ ဝင်ငွေကြေညာလွှာကို ဝင်ငွေနှစ် ကုန်ဆုံးပြီး (၃) လအတွင်း သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ များဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ တင်သွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။

မြန်မာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်နှင့် စင်္ကာပူကုမ္ပဏီတို့ ပြည်တွင်း၌ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်၍ မြန်မာဆိပ်ကမ်း အာဏာပိုင်မြေနေရာ၌ Container များအား ညသိပ်ငှားရမ်းခြင်း လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရာတွင် Container ထားရှိသည့် Shipping Lines ကုမ္ပဏီများကထားရှိ Container များအား အပျက်အစီး ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး၍ သန့်ရှင်းရေး ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်းတို့အတွက် Service Fees ပေးချေငွေအပေါ် WHT ပင်ရင်းမှနုတ်ယူ ပေးသွင်းခွန် မည်မျှပေးဆောင် ရမည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီက Container ကားများ ညသိပ်၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် Shipping Lines Co များမှ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီသို့ ထားရှိ Container များအား အပျက်အစီး ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး၍ သန့်ရှင်းရေးဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးခြင်း Service Fees အတွက် ပေးချေငွေများအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အခွန် ဝန်ကြီးဌာန၏အမိန့်ကြော်ငြာစာ အမှတ် ၄၁/၂၀၁၀၊ ၁၆၇/၂၀၁၁တို့ အရWHT ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် ၂ % ကိုဖြတ်ယူ ပြီး၊ Service ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီအမည်ဖြင့် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေး သွင်းခွန် WHT ၂ % ကို ဝင်ငွေခွန်စည်းမျဉ်း ၁၄(ခ) အရ ငွေပေးချေသည့်နေ့မှ ခုနစ်ရက်အတွင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း WHT ၂% မှာ ဖက်စပ်ကုမ္ပဏီအတွက် အပြီးသတ်စည်းကြပ်မှုတွင် ခုနှိမ်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။

လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ် ပြွန်တန်ဆာမြို့သစ်ရှိ ရန်ကုန်- မန္တလေးကားလမ်းပေါ်ရှိ မြေကွက်ဝယ်ယူထားခြင်းအပေါ် ဝင်ငွေခွန် မည်သည့်နှုန်းထားဖြင့် ပေးဆောင်ရပါကြောင်းနှင့် ၎င်းမြေကွက်ကို မည်သည့်စံနှုန်းထားဖြင့် တန်ဖိုးသတ်မှတ်ပါ ကြောင်း သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

အခြေပစ္စည်းဖြစ်သော မြေကွက်ဝယ်ယူခြင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာအိမ်ခြံမြေကာလတန်ဖိုး စိစစ်ရေးအဖွဲ့ထံတွင် တန်ဖိုးဖြတ်ခံယူရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ တန်ဖိုးဖြတ်တန်ဖိုးအပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ်ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၄ အရ အသုံးပြုသည့်ဝင်ငွေမှ ဝင်ငွေရလမ်း တင်ပြ နိုင်သည့် ဝင်ငွေရှိပါက ယင်းဝင်ငွေအားနုတ်ပယ်ပြီး ကျန်စည်းကြပ်မှုမှ လွတ်ကင်း နေသော ဝင်ငွေအပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေရလမ်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပါက အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေအပေါ်တွင် ၁ ကျပ်မှ ၃၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၁၅ % ၊ ၃၀၀၀၀၀၀၁ ကျပ် မှ ၁၀၀၀၀၀၀၀၀ ထိ ၂၀ %၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀၁ ကျပ် နှင့်အထက်ဖြစ်ပါက ၃၀ % ဝင်ငွေခွန်စည်းကြပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပြုသည့် ဝင်ငွေအားလုံးအပေါ် ဝင်ငွေရလမ်းအတိအကျတင်ပြနိုင်ပါက ဝင်ငွေခွန် ထမ်းဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ မြေကွက် များအပေါ်အခွန်စည်းကြပ်သည့် နှုန်းထားသိရှိနိုင်ရန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ညောင်လေးပင်မြို့နယ်ရှိ မြို့နယ်ကာလတန်ဖိုးစိစစ် သတ်မှတ်ရေးအဖွဲ့ထံ တင်ပြလျှောက်ထားရမည်ဖြစ်ပါသည်။

တရုတ်လူမျိုးတစ်ဦးက ပြည်တွင်းရှိ  ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီရှိ အစုရှယ်ယာများအားရောင်းချခြင်းအပေါ် ဝင်ငွေခွန် မည်မျှပေးဆောင်ရမည် ကို သိရှိလို၍ မေးမြန်းခြင်း။

ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သည့် ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် အခြေပစ္စည်း ဖြစ်သည့် အစုရှယ်ယာများလွှဲပြောင်းရောင်းချခြင်းမှ မြတ်စွန်းငွေရရှိလျှင် မြတ်စွန်းသည့် ကျပ်ငွေ ( သို့ ) နိုင်ငံခြားငွေအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၆ နှင့် ၆-ကအရ သက်သာခွင့် များမနုတ်မီ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၇ (က)အရ မြတ်စွန်းငွေ ညီမျှ ကျပ်သန်းပေါင်း (၁၀၀,၀၀၀) အထိဝင်ငွေခွန် ၄၀% မြတ်စွန်းငွေညီမျှ ကျပ်သန်းပေါင်း   ( ၁၀၀,၀၀၁ ) မှ ( ၁၅၀,၀၀၀ ) အထိဝင်ငွေခွန် ၄၅ % ၊ မြတ်စွန်းငွေညီမျှကျပ် သန်းပေါင်း      ( ၁၅၀,၀၀၁ ) နှင့် အထက် ဖြစ်ပါကဝင်ငွေခွန် ၅၀ % တို့ ဖြင့် အလွှာလိုက်နှုန်းထားများအရ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။

Pages