ပြည်တွင်းရှိ အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင် ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ကိုင်သည့် လုပ်ငန်းအပေါ် အထူးကုန်စည်ခွန် ကောက်ခံခြင်းအား မည်သို့သတ်မှတ်ကောက်ခံပါကြောင်း သိလိုသဖြင့်မေးမြန်းခြင်း။

ပြည်တွင်းထုတ်လုပ်ရောင်းချသော အရက်၊ ဘီယာ၊ ဝိုင်များကဲ့သို့သော အထူးကုန်စည်များ ဖြစ်လျှင် မိမိပိုင်စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနတွင်ဖြစ်စေ၊ အခြားသူအားအပ်နှံ၍ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ကိုဆိုလိုပါသည်။ ၎င်းအပြင် သဘာဝနည်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ဖန်တီးပြုပြင်သည့် နည်းဖြင့်ဖြစ်စေ ဝယ်ယူသူ၏တောင်းဆိုချက်အရ ရောစပ်ပြုပြင်ခြင်းမှတစ်ပါး ပေါင်းခံခြင်း၊ သန့်စင်ရန်နှင့် အနံ့အရသာဖြည့်စွက်ရန် ထပ်မံပေါင်းခံခြင်း၊ အချဉ်ဖောက်ခြင်း၊ ပုလင်းသွတ် ခြင်း၊ သောက်သုံးရန် ယမကာအဆင့်အတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့် အခြားနည်း ပြုပြင်ခြင်းတို့လည်းပါဝင်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်များအတွက် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနက ဖော်ပြသောရောင်းဈေးတန်ဖိုး သို့မဟုတ် ဈေးကွက်ပေါက်ဈေးအပေါ် အခြေ ပြု၍ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီက ခန့်မှန်းသတ်မှတ်မည့် ရောင်းဈေးတန်ဖိုးနှစ်ရပ်အနက် များရာတန်ဖိုးငွေအပေါ် ၂၀၁၆ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁(က)ပါ အခွန်နှုန်း ထားများအတိုင်း ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအထူးကုန်စည်ခွန်အပါအဝင် ရောင်းဈေး အပေါ်၌ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ၅% ကိုလည်းတွက်ချက် ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။

အထူးကုန်စည်ခွန်ကို မည်ကဲ့သို့သောဆောင်ရွက်မှု ပြုလုပ်သူများမှ ပေးဆောင်ရမည်နည်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်ပေးဆောင်ရမည်နည်း။

  • အထူးကုန်စည်များကိုပြည်တွင်းသို့ တင်သွင်းခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်သွင်းသူက ကုန်စည်ကို ရွေးယူခြင်းမပြုမီ ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်များကို ပြည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ခြင်းပြုလုပ်လျှင် ထုတ်လုပ်သူက ကုန်စည် ထုတ်လုပ်ရောင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပြီး (၁၀) ရက်အတွင်းကျသင့် အထူးကုန်စည်ခွန်ကို ပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်မည့် ကုန်စည်များအနက် ကုန်စည်(၄) မျိုးဖြစ်သော (၁) သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့၊ (၂) ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်လုံးများ၊ တစ်ဆယ်လက်မပတ်လည်နှင့်အထက်ကျွန်းနှင့် သစ်မာသစ်ခွဲသားများ၊ (၃) ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်နှင့် အခြားအဖိုးတန် ကျောက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များ၊ (၄) ကျောက်စိမ်း၊ ပတ္တမြား၊ နီလာ၊ မြ၊ စိန်နှင့် အခြား အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာ အချောထည်များနှင့် လက်ဝတ်ရတနာများအား ပြည်ပသို့ တင်ပို့ခြင်းပြုလုပ်လျှင် တင်ပို့သူကပေးဆောင်ရပါမည်။
  • အခွန်မပေးဆောင်ရသေးသော အထူးကုန်စည်များကိုတွေ့ရှိလျှင် ကုန်စည်ကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာ အဖြစ်သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပြီး ကျသင့်သည့်ဒဏ်ငွေကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိသည့်နေ့မှ (၇) ရက် အတွင်း လက်ဝယ်ထားရှိသူ (သို့) ပိုင်ဆိုင်သူက ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။       

Pages