Quick Tab FAQ

၂၈။    အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူလျက်ရှိသော အသေးစားငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ ၎င်းတို့ ထုတ်ချေးထားသည့်ချေးငွေကို ချေးငွေအတန်းအစားအလိုက် သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းများဖြင့် ကြွေးဆုံးလျာထားမှုများအား ကုမ္ပဏီများ၏နှစ်ချုပ်စာရင်းတွင် စရိတ်အဖြစ်တင်ပြခြင်း အပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တွင် “စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ဝင်ငွေကို တွက်ချက်ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိရန် ကုန်ကျစရိတ်များနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ ပြဋ္ဌာန်းသည့် ပစ္စည်းတန်ဖိုးလျော့ငွေတို့ကို နုတ်ပေးရမည်”ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားပါသဖြင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် လုပ်ငန်းသဘောသဘာဝအရ ချေးငွေအပေါ် ကြွေးဆုံးမှုများဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်ဖြစ်၍ ဘဏ္ဍာ နှစ်အတွင်း ချေးငွေသည် အမှန်တကယ်ပြန်မရသည့်ကြွေးဆုံးအား အရှုံးအမြတ်စာရင်းတွင် စရိတ်အဖြစ် တင်ပြလာခြင်းအပေါ် ခွင့်ပြုနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိမေးမြန်းခြင်း။

ကြွေးဆုံး (အမှန်) ကို အထောက်အထားများစိစစ်၍ စရိတ်အဖြစ် ခွင့်ပြုနိုင်သော်လည်း ကြွေးဆုံး (လျာထား) ကို ခွင့်မပြုပါ။

၁၄။    မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် M. Development Co.,Ltd တို့ သည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်ရှိ ချမ်းမြရွှေပြည်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း အား အဆင့်မြှင့်တင်မှုများပြုလုပ်ရန် မြေနေရာအငှားစာချုပ်ကို သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို သည့်အပေါ်တွင် အငှားစာချုပ်မှာ ပထမနှစ် ၅၀ ပြည့်ပြီးပါက ၁၀ နှစ် ၁ ကြိမ်စီနှင့် ၂ ကြိမ် (နှစ် ၂၀) ထပ်မံ သက်တမ်းတိုးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ရာ အဆိုပါ အငှားစာချုပ်မှာ ဇယား (၁) အမှတ်စဉ် ၃၅၊ အပိုဒ် (က)၊ အပိုဒ်ခွဲ (၄) နှင့် (၅) တို့အနက် မည်သည့် ပုဒ်မခွဲနှင့် အကျုံးဝင်သည်ကို သိရှိလို၍မေးမြန်းခြင်း။

မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် M.Development Co.,Ltd  တို့ကြား ချုပ်ဆိုသောသဘောတူစာချုပ်တွင်“ဤစာချုပ်သည် BOT စနစ်ဖြင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် အတွက် နှစ်ဦးသဘောတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူစာချုပ်ဖြစ်သည်” ဟု ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားသည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ) တွင် “ဖက်စပ်သဘောတူစာချုပ်၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေခြင်းပဋိညာဉ်စာချုပ်၊ ဆောက်လုပ်ရေးသဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် အလားတူ သဘောတူစာချုပ် သို့မဟုတ် ပဋိညာဉ်စာချုပ်နှင့်သက်ဆိုင်လျှင်” ဟု ပြဋ္ဌာန်းထားရာ ဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၅(ဂ) အရ တံဆိပ်ခေါင်းခွန်ထိုက်သင့်မည်ဖြစ်ပြီး၊ စာချုပ်တွင် မြေငှားရမ်းခြင်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ချုပ်ဆိုထားရာ မြေငှားရမ်းခြင်းအတွက် တစ်နှစ်လျှင်မြန်မာကျပ်ငွေ သိန်း (၃၀၀၀) (ကျပ်သိန်းသုံးထောင်တိတိ) ကို ပေးဆောင်ရန်နှင့် ၁၀ နှစ် တစ်ကြိမ် တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း တိုးမြှင့် ပေးသွင်းရမည်ဟုပါရှိသည့်အပြင် ပရီမီယံအဖြစ် ငွေကျပ် သန်းနှစ်ထောင်ကို ပေးသွင်းပြီးဖြစ်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ်ခေါင်းအက်ဥပဒေ ဇယား ၁၊ အမှတ်စဉ် ၃၅ (ဂ) အရ ပရီမီယံအပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ မြေငှားရမ်းခအပေါ်တွင် အမှတ်စဉ် ၃၅၊ အပိုဒ်(က)၊ အပိုဒ်ခွဲ (၃) အရလည်းကောင်း တံဆိပ်ခေါင်းခွန် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစာချုပ်တွင် ကွဲပြားခြားနားသော အကြောင်းအရာ (၂) ရပ်ပါဝင်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံတံဆိပ် ခေါင်းအက်ဥပဒေပုဒ်မ ၅ အရ သီးခြားစာချုပ်များအပေါ် ထိုက်သင့် မည့်တံဆိပ်ခေါင်းခွန် စုစုပေါင်းကို ထိုက်သင့်စေရမည်ဖြစ်၍ အဆိုပါစာချုပ်သည် အထက် ဖော်ပြချက်အရ ကန်ထရိုက်စာချုပ်နှင့် မြေအငှားစာချုပ်နှစ်ရပ်ပေါင်းပေါ်တွင် တံဆိပ် ခေါင်းခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၁၃။    ရန်ကုန်မြို့ရှိ American Center နှင့် မန္တလေးမြို့ရှိ Jefferson Center များသည် အမေရိကန် သံရုံးလက်အောက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားပြီး သံရုံးအစိတ်အပိုင်းအဖြစ် တည်ရှိနေသည့်အတွက် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေအရ ယင်းပညာရေးစင်တာ (၂) ခု၏တယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုခ များအတွက် ကျသင့်ငွေပေးချေရာတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိ/ မရှိ သိရှိလိုပါ သည်။

Vienna Convention ပါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ Diplomatic mission အဖွဲ့ဝင်များသည် သွယ်ဝိုက်ခွန်ဖြစ်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်မရှိပါ။ သို့ရာတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပြည်ထောင်စု၏အခွန်အကောက်ဥပဒေပုဒ်မ ၁၄၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ) အမှတ်စဉ် ၂၄ အရ အကျုံးဝင် သည့် အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူရှိသည့် နိုင်ငံခြားသံရုံးများ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များဖြစ်ပါက ကင်းလွတ်ခွင့်နှင့် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြန်အလှန်အခွင့်အရေးမူရှိသည့် နိုင်ငံခြား သံရုံးများ သို့မဟုတ် သံရုံးငယ်များဖြစ်ပါက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထားရပါမည်။

၃၁။    Delta Electronics (Myanmar) Co., Ltd သည် Choke, Filter, SMD Inductor, Transformer စသည့်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်ရာတွင် မူရင်းထိုင်းနိုင်ငံရှိ Delta Electronics (Thailand) PCL တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းမှ မြန်မာလုပ်သား များအား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လာရောက်သင်ကြားပေးလျက်ရှိရာအဆိုပါဝန်ထမ်းများ၏  လစာနှင့်အထွေထွေအသုံးစရိတ်များကို Delta Electronics (Thailand) PCL ကျခံ သုံးစွဲပြီး Delta Electronics (Myanmar) Co.,Ltd အနေဖြင့် မည်သည့်အသုံးစရိတ်ကို မျှကျခံသုံးစွဲပေးခြင်းမရှိဘဲ အဆိုပါဝန်ထမ်းများသည် လက်ရှိဝင်ငွေရရှိလျက်ရှိသော ထိုင်း နိုင်ငံတွင် ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်လျက်ရှိသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရက်ပေါင်း (၁၈၃) နှင့် အထက် နေထိုင်ပါက ဝင်ငွေခွန်ပေးဆောင်ရခြင်း ရှိ/ မရှိ မေးမြန်းခြင်း။

ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဋ) အရ “ပြည်တွင်းနေနိုင်ငံခြားသားနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပုဒ်မခွဲငယ်(၁)တွင်တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါက ဝင်ငွေနှစ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၌ရက်ပေါင်း (၁၈၃) ရက်ထက်မနည်း နေထိုင်သောနိုင်ငံခြားသား”ဟု ပြဋ္ဌာန်းပါရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ တို့အကြား အခွန်နှစ်ထပ်ကျသင့်မှုရှောင်ရှားရေးသဘောတူစာချုပ်ပါ အပိုဒ် ၁၄ အရ Delta Electronics (Thailand) PCL မှ ဝန်ထမ်းများ၏ အခကြေးငွေသည် အမေရိကန် ဒေါ်လာ (၇၀၀၀)ထက်ကျော်လွန်ရရှိခဲ့ခြင်း၊ ယင်းအခကြေးငွေအား မြန်မာနိုင်ငံရှိ အမြဲတမ်းလုပ်ငန်း တည်ရှိရာဌာနက ကျခံပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ရက်ပေါင်း(၁၈၃) ရက်ထက် ကျော်လွန်

နေထိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဝင်ငွေခွန်ထမ်းဆောင်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၄။    ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင် လိုင်စင်ရယူထားသဖြင့် သက်တမ်းတိုးနိုင်ရန်အလို့ငှာ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်မှူးများနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မလွှဲမသွေ အရောင်းပြသရမည်ဆိုသည်မှာ မှန်ပါသလား။

ကျောက်မျက်ရတနာဆိုင် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန် သက်ဆိုင်ရာအခွန်မှူးများနှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမှန်အတိုင်း အရောင်းစာရင်းတင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

၂၃။    ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်သီးသန့်မရှိသဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာ ကိုင်ဆောင်လိုသူများသည် မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာ ဥပဒေအရ ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန် အရောင်းဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသော်လည်း လိုင်စင်ရယူရုံသက်သက်သာ ရယူထားသည့် သူများအပေါ် မည်သို့အခွန်စည်းကြပ်ပါသနည်း။ (ဥပမာ-အိမ်တွင် ကျောက်မျက်ရတနာ ထားခြင်းအပေါ် ဥပဒေနှင့်အညီဖြစ်စေရန် လိုင်စင်ကိုင်ဆောင်သူ၊ ပွဲစား၊ ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲများတွင် တက်ရောက်ပြသလိုသူ၊ သာမာန်အသေးစားဝယ်ရောင်းများ)

မြန်မာ့ကျောက်မျက်ရတနာဥပဒေနှင့်အညီ အရောင်းဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူသည် အထူး ကုန်စည်ခွန်ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ကြိုတင်ဝင်ငွေခွန် ပေးဆောင်ခြင်းနှင့် အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူခြင်းတို့ကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၂၂ ၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ) အရ အခွန်မပေးဆောင်ရ သေးသော အထူး ကုန်စည်ဖြစ်သည့် ကျောက်မျက်ရတနာများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းအတွက် လက်ဝယ် ထားရှိသူက ယင်းကုန်စည်တန်ဖိုး၏ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းပေးဆောင်ရမည့်အပြင် ယင်းကုန်စည် များကို ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာအဖြစ် သိမ်းယူခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ သို့ပါ၍ အထူးကုန်စည်ခွန် ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း၊ ဝင်ငွေခွန် ဥပဒေအရသော်လည်းကောင်း အရောင်းဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူက လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်သည်။

၂၉။    အခွန်ပေးဆောင်ရာတွင် ပင်ရင်းမှနုတ်ယူပေးသွင်းခွန် WHT ဖြတ်တောက်ရမည်ဖြစ်၍ နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် INGO နှင့် NGO အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ သိရှိလိုပါ၍ မေးမြန်းခြင်း။

အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၅၁/၂၀၁၇ ဖြင့် ထုတ်ပြန် သတ်မှတ်ထားသည့် အပိုဒ်(၁) ဇယား အမှတ်စဉ် (ဂ) ၏ မူလသတ်မှတ်ချက်တွင် နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်း များဟု ထုတ်ပြန်ထားသည့်အတွက် နိုင်ငံခြားသားပိုင်လုပ်ငန်းများနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် INGO နှင့် NGO အဖွဲ့အစည်းများလည်းပါဝင် ပါသည်။

၂၀။    ကျောက်မျက်လိုင်စင်များတွင် အရောင်းဆိုင်လိုင်စင်နှင့်ပန်းပု၊ ရုပ်ထုရုပ်ကြွင်း၊ ပုတီးစသည် တို့ထွင်းထုလုပ်ကိုင်သည့် အချောထည်လိုင်စင်ဟူ၍ လိုင်စင်အမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိရာ အချော ထည်လိုင်စင်သည် သာမန်လက်လုပ်လက်စားလူတန်းစားများအတွက် ရုပ်ထု၊ ရုပ်ကြွင်း ပုတီးစသည်တို့  ဖန်တီးထွင်းထုခြင်းအပေါ် အလုပ်အကိုင်တရားဝင်စေရန် ချထားပေးခြင်း ဖြစ်သဖြင့် အခွန်စည်းကြပ်ရာတွင် သီးခြားအစီအစဉ်ဖြင့် စည်းကြပ်ရန်ရှိပါသလား။ ရှိလျှင် မည်သို့ အခွန်ဆောင်ရပါမည်နည်း။

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပဒေပုဒ်မ ၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ဃ)၊ ပုဒ်မခွဲငယ် (၃) အရ ထုတ်လုပ်မှု ဆိုသည်မှာ အခြားအထူးကုန်စည်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ၌ စက်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အရည်အသွေးကို လည်းကောင်း၊ သဘာဝ၊ အရွယ်အစား၊ ပုံပန်းသဏ္ဌာန်၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်း မှုကိုလည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲ ခြင်းနှင့် အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်းများစုစည်းခြင်းဟု ပြဋ္ဌာန်းထား ပါသဖြင့် ကျောက်မျက်ရတနာဖြင့်ပြုလုပ်သည့် ပန်းပု၊ ရုပ်ထုရုပ်ကြွင်း၊ ပုတီးတို့ ထွင်းထု လုပ်ကိုင်ခြင်းသည်လည်း အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်ခြင်းပင်ဖြစ်သဖြင့် အထူးကုန်စည် ဥပဒေနှင့်အညီတင်ပြ၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုခံယူရမည်ဖြစ်သည်။

၁၉။    ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသူများအား လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် မြန်မာ့ကျောက်မျက် ရတနာရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်း၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဌာနမှ အခွန်ရုံးများ၏ ထောက်ခံစာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် ညွှန်ကြားထားရာ ရောင်းချသည့် ရတနာပစ္စည်းများကို Coustom Clearance Cash Memo ဘောက်ချာဖြင့်ရောင်းချပြီး ရောင်းချခြင်းအပေါ် အခွန်ထမ်းဆောင်ထားပါက သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အခွန်ရုံးများသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်၍ ထောက်ခံစာရယူရာတွင် အခွန်ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ်ပါသ လား။

ရတနာဆိုင်လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် မြို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုံးမှ အခွန်တာဝန် ကျေပွန်ပြီးကြောင်း အကြောင်းကြားစာရယူရာတွင် အခွန်စည်းကြပ်ရန်ဝင်ငွေ ပေါ်ပေါက်၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုအရ တောင်းခံလွှာနှင့် တောင်းခံချိန်တွင် ထပ်မံပေးသွင်းရန် လိုအပ်ပါက လိုအပ်သောအခွန်ကို ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြန်အမ်းရန် ပေါ်ပေါက်ပါက ပြန်အမ်းငွေတောင်းခံနိုင်ပါသည်။

၃၀။    ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ မတည်ပိုင်ပစ္စည်းများ (Non-current Assets) ကိုစစ်ဆေးရာတွင်မတည် ပိုင်ပစ္စည်းများစွာတိုးလာမှုကို စည်းကြပ်မှုမှလွတ်ကင်းနေသောဝင်ငွေအဖြစ် စည်းကြပ် ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်ကို အတည်ပြုမေးမြန်းခြင်း။

ကုမ္ပဏီ၏ တိုးလာသော မတည်ပိုင်ပစ္စည်းများ တန်ဖိုးအပေါ် ဝင်ငွေခွန်ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၇ အရ ဖော်ထုတ်စေ၍ စည်းကြပ်ခြင်း၊ ဒဏ်တပ်ရိုက်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။

၂၂။    နိုင်ငံတော်မှကြီးမှူးကျင်းပသည့် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ရောင်းချသူများသည် ပင်ရင်း ထက်လျော့၍ အရှုံးခံရောင်းချခဲ့သည်များလည်းရှိတတ်သဖြင့် အဆိုပါကိစ္စမျိုးတွင် အခွန် မည်သို့စည်းကြပ်ပါသနည်း။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲတွင် ဝယ်ရင်းထက်လျော့၍ အရှုံးခံရောင်းချခဲ့လျှင် တည်ဆဲအခွန် ဆိုင်ရာဥပဒေများနှင့်အညီ စနစ်တကျပြုစုထားရှိထားသော၊ မှန်ကန်သောစာရင်းဇယား၊ အထောက်အထားများဖြင့် တင်ပြရှင်းလင်း၍ အခွန်စည်းကြပ်ခံယူရမည်ဖြစ်ပါသည်။

၂၁။    နိုင်ငံတော်မှကြီးမှူးကျင်းပသည့် ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများတွင် ရောင်းချရာ၌ရောင်းချခြင်း အပေါ်တွင် အခွန်များအသီးသီးစည်းကြပ်ခံပြီးဖြစ်သဖြင့် အဆိုပါရတနာဆိုင် လိုင်စင်ရယူ ထားသူများမှာ ရတနာဆိုင်လိုင်စင် သက်တမ်းတိုးရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ် အခွန်ရုံး များသို့ သွားရောက်ဆက်သွယ်၍ ထောက်ခံစာရယူရာတွင် အခွန်ထပ်မံပေးဆောင်ရန် လိုအပ် ပါသလား။

ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲများတွင်ရောင်းချရာ၌ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ကို အသီးသီးပေး သွင်းပြီး သော်လည်း ရတနာဆိုင်လိုင်စင်ရယူထားသဖြင့် လိုင်စင်သက်တမ်းတိုးရာတွင် အခွန်စည်း ကြပ်ရန် ဝင်ငွေပေါ်ပေါက်၍ အခွန်စည်းကြပ်မှုအရတောင်းခံလွှာနှင့် တောင်းခံချိန်တွင် ထပ်မံ ပေးသွင်းရန်လိုအပ်ပါက လိုအပ်သောအခွန်ကိုထပ်မံ ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်အမ်းငွေ ပေါ်ပေါက်ပါက ပြန်အမ်းငွေကိုတောင်းခံနိုင်ပါသည်။ ကျောက်မျက်ရတနာပြပွဲနှင့် မသက် ဆိုင်သော ပြင်ပတွင်ရောင်းချသည့် ကျောက်မျက်ရတနာများအတွက်  ပြည်တွင်းအခွန်များ ဦးစီးဌာနက စည်းကြပ်တောင်းခံသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်၊ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်နှင့် ဝင်ငွေခွန် တို့ကို ရောင်းရငွေအလိုက် တည်ဆဲအခွန်ဆိုင်ရာဥပဒေအရ သတ်မှတ် ထားသောနှုန်းထားများ အတိုင်း အခွန်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။